Kies onder met menu Personen voor de verschillende shoots.